Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Forsideelementer > Skolestart 2017/2018

Skolestart 2017/2018

Velkommen til Selbu videregående skole!

 

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Selbu videregående skole skoleåret 2017-2018. Vi forventer at det blir et skoleår med fokus på læring, og at vi i fellesskap skal skape et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må samspillet skje med respekt for hverandre og for fellesskapet. 

De ansatte på skolen er innstilt på å gi deg en så god opplæring som mulig, og å sette fokus på tilpasset opplæring. For å nå våre mål må skolehverdagen gjennomføres i ordnede former. Det er ny revidert forskrift for felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag for kommende skoleår. Skolen har i tillegg felles kjøreregler for skolen. Disse to dokumentene viser hva som skal til for at vi skal lykkes med å få gode skolehverdager for alle involverte parter. Dette kan du lese mere om, ved å gå inn på skolens hjemmeside. 

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret. 

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte. Særskilt invitasjon kommer senere, men foreløpig er foreldremøtet for Vg1- og Vg2-elever planlagt til uke 35, dvs. uken etter skolestart. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole. 

Det er frammøte i skolens kantine mandag 21. august klokka 0830 for alle elevene. I starten av dagen er elever og ansatte samlet i kantina, men etter hvert vil elevene samles i sine klasser sammen med sin kontaktlærer. Første skoledag varer fram til klokka 1400.

Vi ber om at du gir melding til skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Første skoledag vil bli brukt til praktiske gjøremål som utdeling av lærebøker og orientering om timeplanen. Alle elevene får også sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet. Videre vil kontaktlærerne orientere dere om ordningene for slikt som søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet.  

Skoledagen varer fra 0830 til 1545 alle dager unntatt fredag, da avsluttes dagen klokka 1400.

Det vil bli noen fritimer i skoleuka. Skolebussene går klokka 1415 og 1555.

Skolens kantine er åpen også første skoledag til de vanlige åpningstidene 1000-1030 og 1130 -1230.

Skoleruta finner du på skolens hjemmeside. Der finner du også annen nyttig informasjon om skolestart, når det nærmer seg.  Det er høstferie i hele uke 41, siste skoledag før jul er fredag 22. desember og vi starter opp igjen tirsdag 2. januar. Vinterferie får du i uke 8 og siste skoledag før sommerferien 2017 er fredag 22. juni.

Vi ønsker deg velkommen til et nytt, hyggelig og lærerikt skoleår!

 

Vennlig hilsen

Svein Ove Dyrdal 


Utskriftsvennlig versjon