Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Forsideelementer > Biobasert varmesentral ved Selbu vgs

Biobasert varmesentral ved Selbu vgs

For lenge, lenge siden – kanskje i 2005 eller enda lenger tilbake hadde vi de første møtene rundt biobasert fyringsanlegg  ved Selbu videregående skole.I 2008 kom en politisk bestilling på at alle egne fylkeskommunale bygg skulle være utslippsnøytrale mtp oppvarming. Fylkeskommunen inngikk kontrakt om kjøp bygningene i 2008 med overtagelse i 2009 og dermed var oppdraget om å etablere bio-brenselbasert anlegg gitt.

Selbu kommune ønsket å etablere et flisfyrt anlegg for sine bygninger på Bell-flata som vi ønsket å støtte opp under. Men slike prosesser tar erfaringsvis noe tid og det ble noen år med «fram og tilbake»

I fjor skjøt arbeidet fart igjen og kontrakt med Selbu Biovarme AS underskrevet.

Disse guttene var interessert i å komme så fort i gang som mulig og det er det vi ser resultatet av nå. Sentralen skal betjene oss, Selbuhallen og Bell skole med kapasitet til å betjene også ungdomsskolen når dennes skjebne er bestemt.

Lokalisering av sentralen.

Mange alternativer ble vurdert. Plassering i terreng og forhold til nabobygg, naboer og rørnett var elementer som ble vektlagt. Anlegget ble liggende skjult i forhold til nabobygg, og synes lite, men har en praktisk tilkjøringsadkomst for påfylling av flis.

 Løsninger for framtida

Vi er stolte av at vi har fått dette på plass, og mener bestemt at det har betydning at det tenkes nytt når det gjelder energiforbruk og -produksjon.


Svein Ove Dyrdal
Sist oppdatert: mandag 11. januar 2016
Utskriftsvennlig versjon