Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Nea Ressurssenter > Nea Ressurssenter

Nea Ressurssenter

- Lokalisert ved – og en del av – Selbu videregående skole.

Hva er et Ressurssenter?

- En selvstendig enhet innenfor den videregående skole.

- Hovedoppgaven er voksenopplæring.

- Organiserer og gjennomfører opplæring for bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.

- Eid av fylkeskommunen

- Driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

- Ingen driftstilskudd over offentlige budsjetter.

- Deler av overskuddet kan føres tilbake til i skolen.

Hvorfor Ressurssenter?

- Utnytte ledig kapasitet innenfor videregående skole.

- Tilby og organisere kompetanseheving i lokalsamfunnet.

- Være regional utviklingsaktør innenfor kompetanseheving.

- Være et rådgivende organ for lokalt næringsliv i kompetansespørsmål.

- Være veileder for voksne i kompetansespørsmål.

 


Kjell Kjøsnes
Sist oppdatert: mandag 15. mai 2017
Utskriftsvennlig versjon