Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Nea Ressurssenter > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Voksenrett
Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år.

Retten gjelder også deg som er innvandrer med oppholdstillatelse som ikke har fullført tilsvarende videregående opplæring i hjemlandet.

Når du søker om voksenopplæring, får du et svar fra oss om du har voksenrett.

Inntak
Inntak til videregående opplæring for voksne skjer etter søknad. Det er opplæringsavdelingen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune som har ansvar for å sette i gang opplæringstiltak. Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Jan/febr og aug/sept.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for voksne som søker opplæring organisert for voksne. For ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den samme som for ungdom - 1. mars. Hvis du er voksen og ikke har rett til videregående opplæring, kan du likevel få tilbud om opplæring. Ta kontakt med Røros Ressurs for nærmere informasjon.

Hva innebærer retten til videregående opplæring?
- Du har rett til videregående opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå
- Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for voksne, på voksnes premisser
- Du har rett til en opplæring som er tilpasset dine egne behov og din egen livssituasjon
- Du kan få ordinær videregående opplæring som bygger videre på dine egne kunnskaper og erfaringer
- Du kan få ordinær videregående opplæring hvis det er ledig plass- Du har rett til å få avkortet opplæringsløpet på bakgrunn av din egen realkompetanse

Søke voksenopplæring?
Du må søke på www.vigo.no, velg voksenopplæring. 


Senterleder Kjell Kjøsnes
Sist oppdatert: tirsdag 5. april 2016
Utskriftsvennlig versjon