Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Tjenester > Kontoret

Kontoret

 Kontor/ekspedisjon

Skolens kontor er åpent for besøkende alle skoledager kl 08.00-15.45. Kontoret er delvis åpent i sommerferien.

De to ansatte på kontoret er: Marit J B Stokke og Janne Alseth (kontorleder).

Kontoret kan hjelpe deg med en rekke praktiske spørsmål. Det er også skolens knutepunkt hvor det formidles bl.a. beskjeder, post til elevene, kontakt mellom elev-lærer osv. Alt av spørsmål som måtte dukke opp i løpet av skolehverdagen, forsøkes besvart etter beste evne.

Vi kan besvare spørsmål om bl.a.: 

  • lånekassen
  • skolebevis
  • skademeldinger
  • ledige hybler
  • timeplaner/vikarer
  • om hvor alle er til enhver tid
  • utskriving av gamle og nye vitnemål/dokumentasjon
  • økonomiarbeid, inn- og utbetalinger mm.
  • ajourhold elever/lærere (permisjoner, sykefravær)

 

Velkommen!

  


Marit JB Stokke
Sist oppdatert: torsdag 1. september 2016
Utskriftsvennlig versjon